De Alpha-cursus
iets voor jou als je...

...meer wilt weten over het christelijk geloof
...wilt weten of er meer is tussen hemel en aarde
...nieuwe mensen wilt ontmoeten
...je kennis over het christelijk geloof wilt opfrissen

Op de cursus worden vijftien verschillende thema's van het christelijk geloof besproken, waaronder:

Is er meer?
Wie is Jezus?
Bidden: waarom en hoe?
Hoe relevant is het christelijk geloof?
Hoe leidt God ons?

De cursus

Op de Alpha-cursus maak je in tien weken tijd kennis met het christelijk geloof. Wekelijks kom je als groep bij elkaar. De cursus start meestal met een gezellige maaltijd. Na het eten luister je naar een boeiende inleiding over het christelijk geloof. Daarna praat je in kleine groepjes door.

We zullen 10 weken achter elkaar samenkomen en samen lunchen vanaf 11:30, onderwijs doen en in gesprek  met elkaar gaan. 
Lijkt het je wat? Meld je dan aan via rene@newlifewest.nl  of de het invulformulier hieronder.

Op vrijdag 19 januri starten we met Alpha


[{"mandatory":"1","infix":"true","prefix":"true","source_type":""}]
{"label":"Volledige naam","firstname":"Voornaam","infix":"Tussenv.","lastname":"Achternaam","sir":"Dhr.","madam":"Mevr.","family":"Fam.","error_mandatory":"Uw volledige naam is verplicht."}
[]
[{"source_type":"","has_placeholder":"","default_value":"","validation":"email","unique":"","mandatory":""}]
{"error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"E-mailadres"}
[]
[{"unique":"","mandatory":"","validation":"phone","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"Telefoonnummer","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig telefoonnummer."}
[]
[{"source_type":"","has_placeholder":"","default_value":"","mandatory":""}]
{"error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Ruimte voor vragen"}
[]
[[]]
{"label":"Formulier verzenden"}
[]