Een Life Transformation Group (LTG)

is een groep van 2 of 3 mensen die het verlangen hebben om te groeien in discipelschap en van daaruit nieuwe discipelen maken. Zodra er een 4e persoon bij komt wordt de groep uitgesplitst. De groepen bestaan uit alleen mannen of alleen vrouwen.

Het doel hiervan is het creëren van openheid om moeilijkheden, zwakten en zonden met elkaar te bespreken. Hierdoor is het mogelijk om zonden en zwakten in het licht van Jezus te brengen en genade te ontvangen. Het is absoluut niet de bedoeling dat er gehamerd wordt op de fouten van elkaar, maar juist op de vergeving van Jezus Christus. Diverse vragen worden gebruikt om een gesprek op gang te brengen over groei in je relatie met God en het belijden van zonden in een omgeving van veiligheid en genade, eerlijkheid en vertrouwelijkheid.

 

 

Lezen uit de bijbel (Kollossenzen 3:16-17)
 

Je wordt uitgedaagd om 4 hoofdstukken per dag uit de bijbel te lezen, oftewel 25-30 per week. Het doel van deze tak van sport is elkaar te stimuleren om Gods Woord “in al zijn rijkdom” in je te laten wonen! Het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard (Hebreeën 4:12). Door de bijbel te lezen met openbaring van de Heilige Geest (Efeziërs 1:16-18) leren we wie Jezus is en hoe we Hem kunnen volgen. Lees de bijbel niet “omdat het moet”, maar vanuit een vrijwillige keus. Wil je minder bijbellezen met elkaar, dan is dat prima. Maar bedenk wel: wat je zaait, zul je ook oogsten (Galaten 6:8).

We Kiezen gezamenlijk een bijbelboek dat aansluit bij datgene waar we mee bezig zijn of mee bezig zouden willen zijn. Kleine Bijbelboeken zoals Efeziërs of Jona kun je vijf tot zeven keer in een week lezen. Een bijbelboek van gemiddelde grootte zoals 1 Korintiërs of Romeinen kun je twee keer in een week doorlezen. Een groot bijbelboek zoals Spreuken, Openbaringen of Handelingen kan één keer worden doorgelezen.

Het is belangrijk om te weten dat je niet hebt gefaald als het niet is gelukt om de leesopdracht te lezen. Je kunt dan de week daarop de opdracht gewoon herhalen en kijken of het dan wel lukt. Ga gewoon door totdat iedereen de leesopdracht heeft kunnen afronden. De uitdaging is er voor jullie; jullie zijn er niet voor de uitdaging.

 

Samen bidden voor mensen die Jezus nog (!) niet kennen

Het doel van dit onderdeel is om elkaar te stimuleren om regelmatig te bidden voor mensen in je omgeving en hen te bereiken met het evangelie. Er worden twee of drie niet-christelijke vrienden, familieleden of bekenden uitgekozen uit de directe omgeving die God op je hart heeft gelegd om voor te bidden. Alle groepsleden noteren de namen van deze mensen en leggen deze in hun bijbel. Iedere keer als je de Bijbel leest, kies je twee namen van de lijst en bid je dat deze personen tot geloof zullen komen. 

Life Transformation Group Praktisch (PDF)