Gebed is onze communicatie met God om een levendige relatie te onderhouden.

We spreken niet alleen over gebed op zondag of leren over gebed in ons trainingscentrum we nemen ook tijd om samen te bidden.

Het vroege ochtendgebed
Iedere dinsdag- en donderdagochtend wordt het vroege ochtendgebed gehouden.

Andere gezamenlijke bidmomenten
- Dinsdagavond van 20:00 tot 21:00
- Tijdens de 3 dagen van gebed en vasten eens per kwartaal
- Ter afsluiting van 21 dagen vasten van 1 januari tot en met 21 januari (dit staat ook vermeld in de kalender)

Voor informatie en adressen kunt u contact opnemen met New Life West.
Telefoon 06-29541610
Email: rene@newlifewest.nl