Het overmaken van giften voor New Life kan op het onderstaande rekeningnummer. 
Specifieke giften graag even vermelden bij mededeling. 

Stichting New Life Netwerk te Amsterdam
IBAN: NL38 INGB 0002 9132 16

BIC: INGBNL2A