New Life is in 2007 begonnen als een zelfstandige kerkgemeente in de huiskamer van Matt en Femke Helland. In deze woonkamer kwam een klein groepje mensen samen om God lief te hebben en een leven met elkaar te delen. In het beleidsplan en de jaarverslagen is te lezen hoe New Life van huiskamer is uitgegroeid tot de in ontwikkeling zijnde kerkgemeenschap zoals die nu bestaat.
Op dit moment zijn René en Riske de Cock de voorgangers van New Life. Matt en Femke Helland vervullen een apostolische rol. Dit houdt in dat zij bezig zijn met het oprichten van nieuwe gemeenten en onderwijs geven in andere gemeenten in zowel Nederland als het buitenland.
  
New Life probeert vanuit de relatie met God naar mensen te kijken, naar noden en naar mogelijkheden: Hoe kunnen wij samen met elkaar de missie van New Life uitdragen: "Gods liefde tastbaar maken."  We doen dit vanuit de drie dimensies: Boven, Binnen & Buiten.

Boven
Het ontwikkelen van onze relatie met God.
Dit gebeurd tijdens onze diensten op zondag, de huisgroepen doordeweeks en onze training op zaterdag (zie ook New Life Training Centre). We leren onze mensen zelf een relatie op te bouwen met God doormiddel van bijbelstudie en gebed.

BInnen
Het ontwikkelen van relaties met mede gelovigen binnen New Life en buiten New Life
Dit vullen we in door interkerkelijke acties te doen in en buiten Nederland.. 

Buiten
Het ontwikkelne van relaties met mensen die anders geloven of in het leven staan dan wij.
We doen dit door het aanbidden van Alpha-cursussen maar ook het geven van practische hulp in de wijk.