Met als missie om Gods liefde tastbaar te maken, vind New Life het als kerk belangrijk zich niet alleen te richten op het leven binnen de muren van de gebouwen of de eigen directe omgeving. New Life wil zich, in navolging van Jezus, uitstrekken naar de mensen om zich heen, naar de buurten en steden waarin zij zich bevind.
 
Het gegeven dat God van ons houdt, is een onuitputtelijke bron van zekerheid en zachtheid. Daarvan doordrongen zijn en daar onze identiteit op bouwen, is dan ook waar we als gemeente zowel in de diensten als in de doordeweekse activiteiten op gericht zijn. Gods liefde voor Zijn schepping uit zich op vele manieren en met elkaar zoeken we hiernaar, ontdekken we hierover en delen we hier van uit.