De missie van New Life is om Gods liefde tastbaar te maken. Dit doen we vanuit een zestal kernwaarden die leidend zijn in ons handelen, zowel binnen de gemeente als daarbuiten. Deze kernwaarden zijn de volgende: