De missie van New Life is om Gods liefde tastbaar te maken. Dit doen we vanuit een zestal kernwaarden die leidend zijn in ons handelen, zowel binnen de gemeente als daarbuiten. Deze kernwaarden zijn de volgende: 

- We houden van God en we houden van elkaar (Markus 12:29-31).
- We volgen Jezus gezamenlijk en bemoedigen elkaar in het groeien in een geestelijk leven   van gebed, vasten en geven, stilte, Bijbelstudie ( Lukas 9:23)
- We accepteren en dienen ieder persoon (kinderen, tieners en volwassenen) zoals ze zijn, ongeacht hun achtergrond en geloofsovertuigingen (Markus 10:42-45)
- We richten ons op voortdurende groei in de vrucht en de gaven van de Heilige Geest (Galaten 5:22-23, 1 Kor:12-14)
- We zetten ons in voor de vrede, genezing, bloei en rechtvaardigheid in onze stad (Jeremia 29:7)
- We kijken uit naar een groei van multiculturele en meertalige groepen om Gods liefde voor iedereen tastbaar te maken (Matteus 28:18-20)
 
 
Matthew Helland legt in onderstaande video's de kernwaarden uit: