Stichting New Life Netwerk - IPHC


New Life West is als gemeente onderdeel van een stichting. Deze stichting heet voluit: Stichting New Life Netwerk - International Pentecostal Holiness Church.

Doel van New Life Netwerk is om naast New Life West nog meer activiteiten te ontplooien en groepen op te richten. Vandaar de naam netwerk.

De naam International Pentecostal Holiness Church (afgekort IPHC) in de naam van de stichting geeft onze band met IPHC aan. IPHC is de kerk in de Verenigde Staten van waaruit Matt en Femke Helland zijn uitgezonden naar Nederland. Matt en Femke worden financieel nog vanuit IPHC ondersteund. Meer hierover is te vinden in het beleidsplan en de jaarverslagen, die ook op deze pagina gepubliceerd worden.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting New Life Netwerk, zoals opgenomen in de statuten, is:
Het evangelie van Jezus Christus volgens de beginselen van de IPHC uit te dragen
Dienstbaar te zijn aan de gemeenschap door multiculturele activiteiten, onderwijs, kinder- en jeugdactiviteiten, en andere manieren.

Deze doelstellingen worden gerealiseerd door onder meer:

- Vieringen op zondag
- Bijbelstudies, cursussen en trainingen
- Activiteiten voor kinderen en buurt
- Het ondersteunen van andere organisaties en stichtingen met soortgelijke doelen, zowel in als buiten Nederland.

Kamer van Koophandel en Bestuur

Stichting New Life Netwerk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34257443.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter – Matthew Helland
Penningmeester – Sylvia Bakker
Algemeen bestuurslid – René de Cock
De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun inzet en betrokkenheid bij Stichting New Life Netwerk.

ANBI- verklaring

Stichting New Life Netwerk Amsterdam valt onder de Algemeen Nut Beoogende Instellingen, en heeft derhalve een ANBI verklaring gekregen. Dit betekent dat giften van particulieren aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Ons RSIN is 817104689. Dit nummer kunt u nodig hebben bij het aftrekken van giften in uw belastingaangifte. 

Bankgegevens

Stichting New Life Netwerk te Amsterdam

IBAN: NL38 INGB 0002 9132 16

BIC: INGBNL2A