Eigen wijsheid in verhouding tot de Geest van wijsheid

zondag 18 april 2021